בשביל
מה אנחנו
קמים בבוקר?

קו-אימפקט: השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית, פורצת דרך בשיעור התעסוקה ובאיכות התעסוקה של האוכלוסייה הערבית. אנחנו עובדים בשני צירים מובילים וחדשניים:

רתימת המגזר העסקי להובלה ולפריצת דרך בשילוב מלא והולם של האוכלוסיה הערבית בתעסוקה, בחברה ובכלכלה הישראלית.

בניית רשת שותפים בעלי עניין מהמגזרים השונים - מגזר שלישי, החברה הערבית, פילנתרופיה וממשלה.

%
פריצת דרך באחוז
הערבים המועסקים
בתעסוקה הולמת
בסקטור הפרטי.
=
מתן הזדמנות שווה
לשילוב עובדים
ערבים בתעסוקה
הולמת על פי כישורים.
שינוי עמדות בקרב
המעסיקים.
טיפול עומק בחסמים והטמעת תפיסת כדאיות עסקית
בהעסקת האוכלוסייה הערבית.
שיפור במצב הכלכלי והתעסוקתי בתוך החברה הערבית לצד
הגברת תרומת החברה הערבית לכלכלה הישראלית ולצמיחתה.
הפחתת האפליה ושיפור במרקם היחסים והחיים המשותפים
בין יהודים וערבים בישראל.
אוסם
תנובה
שטראוס
אמדוקס
קוקה קולה
החברה המרכזית למשקאות
שטראוס מים
דלויט
טבע
בעצמי
אוניברסיטת תל אביב
קרלסברג
כלמוביל
הרצוג פוקס נאמן
פנאר
גיתם
אוניברסיטת חיפה
itworks
קו משווה
סיכוי
פריגת
צופן
דיסקונט
יוזמות אברהם
אג'יק מכון הנגב
עמותת תפוח
3,000 עובדים

המספר המצטבר של ההשמות
מתחילת הדרך ועד היום עומד על
כ-3,000 עובדים.

472 עובדים חדשים

במהלך החציון הראשון של שנת
2019 נכנסו לעבודה 472 עובדים
חדשים מהחברה הערבית ב- 11
חברות.

20% מהחברה הערבית

ב-4 חברות מועסקים כ-20%
עובדים מהחברה הערבית.

עליה של2.6%

עליה משמעותית באחוז עובדים
ערבים מקצועיים בחברות -
מ-1% בתחילת הדרך ל-2.6%
כיום.

70 צמדים פעילים

תכנית המנטורים שלנו גדלה
וכוללת מעל ל-100 צמדים יהודים
ערבים, מתוכם כ-70 צמדים
פעילים.

300 מנהלים

הפורום העסקי המונה 300
מנהלים המביאים לשולחן את
נקודת המבט של המעסיקים.

קיימים פערים גדולים בין יהודים לערבים בשיעורי האבטלה, בתחומי
התעסוקה וברמת ההכנסה. פערים אלו פוגעים בזכויות החברה הערבית
ומשפיעים שלילית על הכלכלה, חברות עסקיות ועל הסיכויים לסולידריות
חברתית.

מה
הסיפור

שלנו?

החזון של קו-אימפקט הוא שילוב מלא והולם של האוכלוסייה הערבית
בתעסוקה, בחברה ובכלכלה הישראלית,
באופן שיחזק הן את החברה
הערבית והן את תרומת החברה הערבית לכלכלה בכלל.

אם משהו היה אומר לי לפני שנתיים, כאשר יצאנו ביחד
לדרך בתכנית זו, שנגיע לרגע הזה ולתוצאות האלו,
הייתי אומר שהוא לא ריאלי... אתם מקדמים תהליכים
ושינויים שחיוניים לעתיד ולשגשוג של מדינת ישראל.

דברי נשיא המדינה, ראובן ריבלין
בכנס של מנכ"לי חברות המיזם.
אפריל 2017